Tatacara Peruntukan PIBG

Posted on November 23, 2009. Filed under: Hebahan | Tags: , , , , , |

Semua Pengetua
Semua Guru Besar

Tuan/Puan

Prosedur Dan Peraturan Perbelanjaan Peruntukan PIBG

Adalah dimaklumkan bahawa dibawah ini dijelaskan Prosedur Dan
Peraturan Perbelanjaan Peruntukan PIBG untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selanjutnya.
Harap maklum.

Bil Perkara Prosedur / Peraturan

1. Maksud Perbelanjaan

Prosedur / Peraturan
Membiayai pelaksanaan program / aktiviti akademik, ko-kurikulum dan kemudahan sekolah yang memberi menfaat kepada murid, guru dan sekolah
Semua peruntukan mesti dibelanjakan dalam tahun semasa dan tidak dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.

2. Kadar Pemberian Perkapita

Kadar peruntukan adalah seperti berikut :-

  • Sekolah Rendah : RM 8.00 bagi seorang murid setahun
  • Sekolah Menengah : RM10.00 bagi seorang murid setahun

3. Peranan PIBG

Pelaksanaan semua program / aktiviti yang menggunakan peruntukan ini hendaklah mendapat persetujuan daripada Mesyuarat PIBG sebelum dilaksanakan.

4. Minit Mesyuarat PIBG

Sesalinan Minit Mesyuarat PIBG yang berkaitan perlu difailkan bagi maksud audit.

5. Tatacara Perakaunan Peruntukan

Sekolah yang mempunyai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) :

  • Peruntukan yang telah diperturunkan hendaklah diakaunkan di bawah lajur Pelbagai dan mewujudkan Akaun Subsidiari – Bantuan kepada PIBG.
  • Semua urusan pembayaran dikendalikan oleh pihak sekolah mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

6. Laporan Prestasi Perbelanjaan

Laporan Prestasi Perbelanjaan mestiah dihantar ke PPD setiap akhir suku tahun. Laporan Prestasi Perbelanjaan pertama hendaklah dihantar pada atau sebelum 30 Mei 2009.
Laporan Prestasi Perbelanjaan yang dihantar hendaklah berdasarkan kepada peruntukan yang diperturunkan sahaja.

7. Tatacara Penggunaan

Penggunaan peruntukan mestilah selaras dengan AP yang sedia ada.
( AP = Arahan Perbendaharaan )

8. Pindah Peruntukan

Pindah peruntukan ke akaun PIBG atau lain-lain akaun tidak dibenarkan sama sekali.

9. Pelaksanaan

Sekolah-sekolah bertangungjawab menyelaras lebihan / kekurangan peruntukan berdasarkan enrolmen murid pada 31 Mac 2009.
Pelarasan tersebut mestilah dihantar ke JPN sebelum atau pada 15 April 2009

Sumber Bahagian Kewangan JPN Kedah

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: