Pengauditan Interim

Posted on November 23, 2009. Filed under: Hebahan | Tags: , , , , |

Saya Shah Iskandar dengan sukacitanya ingin memaklumkan kepada semua sekolah di Kedah bahawa Bahagian Audit Sekolah Kedah akan menjalankan pengauditan interim bermula pada November 2009 ini. Oleh itu ingin dimaklumkan supaya pihak sekolah bersiap siaga dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan sehingga bulan Oktober untuk tujuan pengauditan interim ini.

Berikut adalah definisi dari Audit Negara [link]

4.0 DEFINISI

(a) Pengauditan Interim

Pengauditan yang dijalankan sebelum penyata kewangan diterima bagi membantu mengesahkan ketepatan Penyata Kewangan Tahunan. Terdapat 2 aspek pengauditan interim iaitu pengauditan sistem dan pengauditan transaksi.

(i) Pengauditan Sistem

Pengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada tahap kawalan dalaman
sistem perakaunan yang wujud di pejabat auditi adalah mencukupi dan
memuaskan. Antara sistem yang perlu dikaji ialah sistem bayaran, terimaan,
pelarasan jurnal dan gaji di peringkat Pejabat Perakaunan.

(ii) Pengauditan Transaksi

Semakan terhadap rekod dan dokumen perakaunan yang diproses melalui sistem
perakaunan dan kewangan berkomputer atau secara manual yang beroperasi di
pejabat auditi. Tujuannya ialah untuk mengesahkan sama ada rekod dan
dokumen tersebut telah disediakan dengan sempurna, tepat, kemaskini dan
selaras dengan kehendak peraturan kewangan serta undang-undang.

p/s Mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimanakah/ apakah pengauditan sistem itu? Sebenarnya untuk sekolah-sekolah pengauditan sistem adalah seperti yang terkandung dalam Bas-08 yang diperakukan oleh pihak sekolah. Contohnya seperti Kawalan Terimaan, Kawalan Bayaran dan Kawalan Pengurusan. Sila perbetulkan sekiranya saya silap.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: